Inbjudan: Seminarium 17 juni - Investera i Afrika Sub Sahara!

 
Investera i Västafrika - seminarium med Business Network Öresund
 

Välkommen till ett unikt seminarium om en av världens snabbast växande marknader.

Afrika Sub Sahara står inför en utveckling som påminner om Kinas för 20-30 år sedan och erbjuder stora möjligheter inom bl.a. IT och telekom, miljöfrågor, industri, jordbruk, infrastruktur, bostäder, livsmedel, och skog. Business Network Öresund (BNÖ) kan ge er verktyg och kontakter som breddar affärsmöjligheterna i regionen.

November 2013 deltog svenska företag på BNÖ:s delegationsresa till den internationella handelsmässan i Togo. Där blev vi inbjudna av Gabons Handelsminister att ta med svenska företag till Gabon hösten 2014. Ditt företag har nu möjlighet att delta på den planerade resan.

På programmet om Afrika Sub Sahara med fokus på Gabon:

  • En marknad med stark utvecklingspotential, med öppet och dynamiskt företagsklimat
  • Gabon med möjligheter inom IT och telekom, miljö, infrastruktur, bostäder, livsmedel, skog, mm
  • Möjligheter till finansiering av export/internationalisering
  • Hur man kan försäkra sig om att få betalt vid exportaffärer
  • Överbrygga kulturella och språkliga svårigheter
  • BNÖs satsning för år 2014 med affärsresa till Gabon hösten 2014
  • Business Network Öresund – Kosmopolit en del av regeringens satsning för ökad export

Medverkande:
Laurent Lawson, ordförande i BNÖ
Janeric Furbacken, styrelsemedlem i BNÖ
Åke Håkansson, Entradia AB - berättar om sina erfarenheter från Västafrika
Ali Ismail, Birka BioBridges AB- berättar om sina erfarenheter från 2013 års resa
Info från, Swedpartnership/Swedfund
Info från, ekn – exportkreditnämnden

TID: TISDAG DEN 17 JUNI 2014, KL. 8.30–13.00
PLATS: JACOB HANSENS HUS, NORRA STORGATAN 21, HELSINGBORG

bno_inforutaANMÄL DIG NU

Seminariet är kostnadsfritt men eftersom vi bjuder på kaffe, fika och lunch , så ber vi vänligen om en förhandsanmälan senast den 12 juni 2014 till: Anmäl dig här: Kontakt eller maila:   info@bno-info.se

Meddela vem/vilka som kommer och vilket företag ni representerar.

Anmälan är bindande. Vid uteblivande debiteras en avgift om 250 kr exkl. moms.

För mer information, vänligen kontakta:

Janeric Furbacken, 070 - 668 53 06 eller
Laurent Lawson, 070 -318 73 12


Ladda ned pdf-inbjudan här: Inbjudan till seminarium den 17 juni 2014

Hemsida: www.bno-info.se

Välkommen!
Business Network Öresund

Dagen arrangeras i samarbete med:

samarbetspartners med BNÖ

 
 
Business Network Öresund | www.bno-info.se